List/Grid Tag Archives: hào quang

Sự tích nguồn gốc hào quang của Phật

Sự tích nguồn gốc hào quang của Phật

Từ đó, người ta gọi hào quang hiện ra bởi các vị Phật là “Phật… Đọc tiếp

LYSOPHUONGDONG.COM © 2016 . All rights reserved.
Powered by WordPress. Design and Developer by Anh Van.