Kiến thức tử vi cơ bản RSS

“Nói về mồ mả (âm đức, âm phúc) của lá số, sách Tử Vi khá dài dòng về thế đất, mộ huyệt... kết hay không kết? Kết như thế nào? Đương số và dòng họ (dương đức, dương phúc) được thừa hưởng ra làm sao?... Rất nhiều sách đã đề cập khá cụ thể, chi tiết nên mình không đề cập đến vì thực sự không cần thiết. Muốn biết cụ thể, bạn giở sách Tử Vi, phần cung Phúc - Đức ra đọc, sẽ tiện mà lại dễ hiểu.”mộ phần của cung Phúc, mình xin tổng hợp bài viết...

Read more

Không Kiếp là hai hung tinh hàng đầu trong tử vi, đóng đâu xấu đó, ai cũng muốn tránh. Ngay cả khi đắc địa cũng chưa chắc đã tốt, kinh nghiệm cho thấy Không Kiếp dù đắc mà gặp bộ chính tinh yếu như Cơ Nguyệt Đồng Lương thì vẫn cứ xấu. Chế ngự Không Kiếp là việc rất nên làm, nhưng sách vở xưa nay chỉ nêu chung chung là dùng các sao giải như Hóa Khoa, Thiên Giải, Tuần Triệt. Bài viết này, viết theo đề nghị của chủ trang Đặng Xuân Xuyến, tôi cố gắng đưa ra...

Read more